Komplet transportkoncept for medicin og vacciner

 
BHS Logistics er den foretrukne transportleverandør for de største medicinalvirksomheder, offentlige myndigheder og grossister

BHS Logistics følger løbende alle opdatering af God Distributions Praksis for lægemidler via Sundhedsstyrelsen.

Vores personale er uddannet i GDP, som tager afsæt i den nyeste EU-vejledning på området: »Vejledning af 5. november 2013 i god distributionspraksis for humanmedicinske lægemidler. Du finder dokumentet her. Samt bekendtgørelse 1359 af 18. december 2012, om distribution af lægemidler. Du finder dokumentet her


ISO 9001 og ISO 14001 er en naturlig del af dagligdagen i BHS Logistics. Det gælder naturligvis også for pharmadistribution.

Vi uddanner derfor løbende vores medarbejdere i GDP på Pharmakon.


BHS Logistics tilbyder:

• Fuld monitorering af alle forsendelser (foregår i selve lastrummet)

• Fuld Track & Trace

• Fast kontaktperson tilknyttet kunden


• Mulighed for årlige audits for kunder

• Temperaturovervågning for 2-8 grader celsius og 15-25 grader celsius i hele Europa, samt frostpakkedistribution i Danmark.

• Risikovurderinger, bl.a. på transportruter

• Kvalificering af udstyr, herunder også årlig kalibrering af følere

• Mapping af trailere

• Selvinspektion

• Afvigelsessystemer inkl. korrigerende handlinger

• Netværk: BHS Logistics er medlem af PLAN Europe (Pharma Logistics Alliance Network). PLAN er et samarbejde mellem privatejede transportselskaber, der er specialiserede indenfor transport af Pharma. PLAN udspringer af markedets behov for et asset-basseret, pan-europæisk pharma transport netværk, der sætter nye standarder indenfor kvalitet.

• BHS Logistics er nytænkende i forhold til krav, der stilles til medicinalbranchen ift. udførsel af transporter. Udviklingen sker løbende ved hele tiden at lytte til kundernes ønsker for fremtiden.

Kontakt os I kan altid sende os en mail på pharma@bhslogistics.dk eller kontakte vores salgsteam:

Salgschef: Alexis Guitérrez, agu@bhslogistics.dk, telefon 36 34 78 64.

Key Account Manager: Torben Sørensen, ts@bhslogistics.dk, telefon 36 34 78 58.

HOVEDKONTOR


Vesthavnsvej 4
3700 Rønne
+45 56 93 15 00
mail@bhslogistics.dk

Cvr. nr. 35 25 55 16

SJÆLLAND

Valseholmen 2
2650 Hvidovre
+45 36 34 78 00
mail@bhslogistics.dk

Cvr. nr. 35 25 55 16

JYLLAND


Stormosevej 20
8361 Hasselager
+45 87 38 74 00
mail@bhslogistics.dk 

Cvr. nr. 35 25 55 16

Bech- Hansen & Studsgaard, Vesthavnsvej 4, 3700 Rønne , +45 56 93 15 00, www.bhstrans.dk